Aanmelden

Geïnteresseerd? Op dit moment zijn alle 7 woningen toegewezen aan onze deelnemers. Er is nog wel plaats op onze reservelijst. Voor de helderheid geven we hiervoor de belangrijkste voorwaarden:

  • Je onderschrijft onze waarden: we noemden al goed nabuurschap, diversiteit en duurzaamheid
  • Je bent bereid om actief mee te denken en te helpen; niet dat we alles zelf willen doen, maar in een CPO werk je nu eenmaal samen aan je woontoekomst
  • Je hebt voldoende financiële draagkracht voor de gewenste woning; bij de inschrijving moeten hiervoor bewijsstukken worden overlegd, waarbij we uiteraard rekening houden met privacy-gevoeligheid van informatie.

Aanmeldformulier
Via het formulier hiernaast meld jij je vrijblijvend als geïnteresseerde voor het project aan. Na ontvangst van je aanmelding, nemen wij spoedig contact met je op voor het beantwoorden van vragen en een (eerste) kennismakingsgesprek.