Appartement te koop – eerste verdieping West

Er is momenteel nog slechts één appartement vrij. Het gaat om het appartement aan de westzijde op de eerste verdieping met een gebruiksoppervlak van 119 m2. De indeling van de appartementen ligt vast wat betref de raamindeling, op andere aspecten kunnen  indien gewenst nog verschuivingen worden doorgevoerd. De gebouw gebonden buitenruimte (balkon) heeft een omvang van 15,7 m2. Zie hiervoor het voorbeeld indelingstekening, zijnde de plattegrond.

De kostprijs van het appartementen zal ergens rond de € 725.000 liggen. Wat krijgen we daarvoor? Allereerst staat er straks een gebouw dat voldoet aan de moderne inzichten op het gebied van duurzaamheid. De isolatie is zodanig dat een natuurlijk binnenklimaat ontstaat van circa 20-21º Celsius. De vloerverwarming is gebaseerd op het gebruik van aardwarmte. Balansventilatie zorgt voor adequate luchtverversing mede op basis van CO2 sensoren. De daarvoor benodigde elektriciteit zal voor een groot deel worden geleverd door zonnepanelen die elk appartement op het dak krijgt. Al met al zullen de energiekosten een fractie zijn van wat thans gebruikelijk is. De dragende vloeren en muren zijn zodanig uitgevoerd dat contactgeluid is uitgesloten. De parkeerkelder onder het gebouw biedt ruimte aan tien auto’s.  Per appartement is er  één eigen parkeerplaats in de kelder. Er is daarvoor een aansluiting voor een elektrisch laadsysteem. Daarnaast zijn er nog twee parkeerplaatsen buiten voor ons gebouw t.b.v. bezoekers. In het gebouw komt geen aansluiting voor gas. Voorts is op de begane grond een gezamenlijke fietsenstalling gesitueerd. Op de begane grond behoort bij elk appartement een eigen berging van 5 m2. De kosten van inrichting van de keuken zijn niet inbegrepen, voor het sanitair en tegelwerk van de badkamer en toilet is een stelpost opgenomen in de aanneemsom.

Het gebouw wordt ontwikkeld door de Collectief Private Opdrachtgever, zijnde de Vereniging VondelStaete. De opzet daarvan is dat de deelnemers voor eigen rekening en risico een appartementsgebouw neerzetten. Het voordeel hiervan is dat we geen winstoogmerk hebben en dat de deelnemers per saldo de kostprijs betalen. Na zes jaar voorbereiding is vorige maand (maart 2023) de schop in de grond gegaan. We verwachten in 16 maanden klaar te zijn.