• Situatieschets kavels

Locatie

Unieke locatie Amersfoortse Berg

De kavel is gelegen aan de Vondellaan in het bergkwartier Amersfoort, op het terrein van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg. En diezelfde Vondel is de naamgever van onze Urban Villa VondelStaete.
De plattegrond hieronder geeft een indicatie van de positie van onze locatie op het terrein. Het te bebouwen oppervlak ligt op ca. 40 m boven NAP. Hoog op de berg dus, met straks een weids uitzicht over de stad en over de villa’s die de komende periode lager op de berg zullen worden gerealiseerd.
Meer details zijn te vinden in het kavelpaspoort en over het gebied op de gemeentelijke website metamersfoort.nl

Over Vondel, naamgever van onze Urban Villa VondelStaete

Joost van den Vondel leefde in de tijd van Rembrandt, en was een begenadigd schrijver/dichter. Veelzijdig als hij was, hield hij zich zowel met de Grieks-Romeinse klassiekers als met eigentijdse werken bezig. En altijd met een scherp oog voor maatschappelijke misstanden. Aan dit soort mensen hebben we belangrijke zaken als onze vrijheid van denken en democratie te danken.

De appartementen

Het uiteindelijke aantal te realiseren appartementen hangt af van de oppervlakte (appartement + buitenruimte) die de kandidaten wensen. We bouwen 8 appartementen. Uit de eerste ramingen van de kosten komt naar voren dat gemiddeld genomen rekening moet worden gehouden met een VON-prijs tussen € 5.600 en € 6.000 per m2 (appartement + buitenruimte). Aangezien we het CPO project onder eigen regie realiseren, betalen we uiteindelijk de werkelijke kostprijs.

Zelfbewoningsplicht
Voor het project geldt een zelfbewoningsplicht: de gemeente Amersfoort heeft bij de uitgifte van de locatie de eis gesteld dat de kopers van de appartementen hun appartement minimaal twee jaar zelf dienen te bewonen. Inmiddels heeft de gemeente dit met een raadsbesluit verhoogd tot drie jaar. Verder stelt de gemeente als eis dat de koper(s) van een appartementsrecht natuurlijke personen zijn, dus geen bedrijf of particuliere vastgoedbeleggers.

Parkeerplaats
Het kopen van een parkeerplaats in de stallingsgarage is onlosmakelijk verbonden aan het kopen van een appartement. Ook moeten we een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers in de garage realiseren. De kosten van de parkeerplaatsen maken geen deel uit van bovenbeschreven VON-prijs per m2.

Het project is nu in de Fase van het realiseren van het Bouwplan gekomen. Langzamerhand wordt dit, na alle opgelopen vertragingen, nu echt zichtbaar op het bouwterrein. Zie de fotoshow hierboven en de vollediger fotoshow op de Home webpagina.

afbeelding Noordzijde