Organisatie

Wat is CPO?

Onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt het volgende verstaan: een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging, ontwikkelt in eigen beheer en dus naar eigen inzicht voor eigen rekening en risico zonder winstoogmerk meerdere appartementen voor eigen gebruik. Je bent dus samen met je toekomstige buren de opdrachtgever voor de ontwikkeling van het appartementengebouw. Voor de bouw van je eigen appartement geef je uiteindelijk individueel opdracht aan het bouwbedrijf dat we samen (als vereniging) hebben geselecteerd.

Toekomstige bewoners worden lid van de Vereniging CPO VondelStaete door in te schrijven en na een oriënterend gesprek met het bestuur een deelnemersovereenkomst te ondertekenen.

De besluitvorming over het project vindt plaats in de ledenvergaderingen waar elk deelnemend huishouden één stem kan uitbrengen.

Met elkaar nemen we dus de besluiten over bijvoorbeeld:

  • het ontwerp,
  • de keuze van materialen,
  • de keuze van het bouwbedrijf, etc.

Dat moet dan wel passen binnen de gestelde (wettelijke en gemeentelijke) voorwaarden zoals van stedenbouw en welstand en binnen de regels die bij de oprichting van de vereniging zijn vastgelegd in het projectplan.

Impressie uit de voorstudie

Project Organisatie

Op basis van het eerste projectplan is  in juli 2020 voor de ontwerp- en bouwfase een Bouw projectplan geschreven. Hierin zijn onder andere de projectorganisatie, de totale projectkosten begroting, de plankosten tot aan de bouw, de inhoudelijke activiteiten vastgelegd om te komen tot een voor ons mooi en geslaagd ontwerp en uiteindelijk het gebouw met de verschillende woningen. Per fase wordt het Bouw projectplan nader gedetailleerd en geactualiseerd.

De ontwerpfase werd aangestuurd door het Planteam. Het Planteam is samengesteld uit het kernbestuur, enkele leden/deelnemers, de procesbegeleider en de architect. Het Planteam wordt ad hoc aangevuld met adviseurs op het gebied van bouwfysica, constructie, installatietechniek, bouwkosten, e.d.  De opdrachtgever is onze  CPO vereniging.

Bij aanvang van de bouwfase is een bouwteam geformeerd met de aannemer, het kernbestuur van de CPO vereniging, de directievoerder en waar nodig aangevuld met de architect en de voornoemde bouwadviseurs.

 

Professionele begeleiding

Een CPO project is een intensief en soms ingewikkeld proces waarin veel besluiten worden genomen.  De vereniging is financieel verantwoordelijk, wat onder meer betekent dat ze zelf beslist over de verdeling van de kosten tussen haar leden. Een onafhankelijke adviseur helpt ons daarbij als procesbegeleider.

Procesbegeleider
De Regie heeft veel ervaring met CPO's en begeleidt ook ons in het hele proces. Zij focussen zich in een CPO project op de procesaspecten, zoals de procesaanpak, de projectorganisatie, de wijze van besluitvorming en de financiële en juridische aspecten. Zij ondersteunen onze CPO ook regelmatig bij het voeren van overleg, of onderhandelingen met de gemeente of andere partijen,  en bij het selecteren of contracteren van een architect, adviseur(s) of aannemer.

De Regie heeft bijvoorbeeld ook het CPO-project "Boekhuis" in Amersfoort begeleid.

Architect
Rik Lagerwaard Architecten heeft in samenspraak met ons het ontwerp gemaakt.  Bekijk hier de filmimpressie  van het Definitieve Ontwerp (okt. 2021). In 2021 is het architectenbureau samengegaan met de Architecten van Team4. Na het vertrek van Rik Lagerwaard in het najaar van 2022 heeft Erwin Schot zijn taken overgenomen voor de bouwfase van het project.

Impressie uit de voorstudie

Bestuur

Het bestuur van de CPO vereniging bestaat uit de drie  bestuursleden: Peer de Vries (voorzitter), Jan Willem Teunisse (secretaris/penningmeester), Astrid Oskam (lid).

U kunt het bestuur bereiken per e-mail via info@vondelstaete-amersfoort.nl