Planning

Van kavel tot CPO

Aan het bouwen stelt de Gemeente Amersfoort eisen voor te volgen procedures en termijnen:

Zelfbewoningseis
De gemeente Amersfoort heeft bij de uitgifte van de locatie de eis gesteld dat de kopers van de appartementen hun appartement minimaal twee jaar zelf dienen te bewonen. Inmiddels is dit met een raadsbesluit verleng tot drie jaar.

Belangrijke data (onder voorbehoud):

  • Eind maart 2020: Definitieve gunning optie op locatie aan CPO
  • April - juli 2020: Aansluiten van nieuwe leden en ontwikkelen van het Schetsontwerp (SO). Door de Corona pandemie is er ook vertraging ontstaan in de diverse werkzaamheden, zo konden we pas 23 juli de reserveringsovereenkomst tekenen met de gemeente
  • Augustus - december 2020: Verder ontwikkelen van het Schetsontwerp (SO). Reactie van de gemeente op onze prangende vragen en vervolgens op het voorgestelde SO. Uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO)
  • Januari 2021 - mei 2021: Reactie van de gemeente op het VO, toewijzing appartementen en uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO)
  • Juni - Juli 2021:  Goedkeuring DO door gemeente, aansluitend vergunningaanvraag
  • Juli 2021 - November 2021: Technisch Ontwerp, Bouwvoorbereiding, Aanbesteding tot en met gunning
  • November 2021 - April 2022: contractvorming, woningfinanciering, levering grond
  • Mei-Juli 2022: Door ontstane vertragingen ten gevolge van een te dichtbij gelegen Vitens transport waterleidingen zijn de voorbereidingen in deze periode opgeschoven. De start van de bouwwerkzaamheden is nu gepland na de zomer bouwvakantie in september
  • Oktober 2022-december 2023: start feitelijke bouw en de bouwperiode tot oplevering
  • Oplevering nader te bepalen

Geïnteresseerd? Van de acht woningen zijn op dit moment (8 augustus 2022) zes toegewezen. De woning op de begane grond en de eerste verdieping aan de westzijde van het gebouw zijn onlangs beschikbaar gekomen. Geïnteresseerden kunnen zich dus nog aanmelden.

Wanneer alle appartementen zijn toebedeeld, dan kan het altijd in een CPO project gebeuren dat een deelnemer afhaakt. Ook in ons project blijkt dit realiteit te zijn. Daarom hanteren we een reservelijst voor geïnteresseerde aspirant deelnemers op volgorde van binnenkomst, zodat we in een voorkomende situatie contact met u zullen opnemen of u nog interesse heeft om zelf deel te gaan nemen in dit project.

Ik wil me aanmelden voor nadere informatie.