Planning

Van kavel tot CPO

Aan het bouwen stelt de Gemeente Amersfoort eisen voor te volgen procedures en termijnen:

Zelfbewoningseis
De gemeente Amersfoort heeft bij de uitgifte van de locatie de eis gesteld dat de kopers van de appartementen hun appartement minimaal twee jaar zelf dienen te bewonen. Inmiddels is dit met een raadsbesluit verleng tot drie jaar.

Belangrijke data (bijgewerkt 22-8-2023):

 • Eind maart 2020: Definitieve gunning optie op locatie aan CPO
 • April - juli 2020: Aansluiten van nieuwe leden en ontwikkelen van het Schetsontwerp (SO). Door de Corona pandemie is er ook vertraging ontstaan in de diverse werkzaamheden, zo konden we pas 23 juli de reserveringsovereenkomst tekenen met de gemeente
 • Augustus - december 2020: Verder ontwikkelen van het Schetsontwerp (SO). Reactie van de gemeente op onze prangende vragen en vervolgens op het voorgestelde SO. Uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Januari 2021 - mei 2021: Reactie van de gemeente op het VO, toewijzing appartementen en uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO)
 • Juni - Juli 2021:  Goedkeuring DO door gemeente, aansluitend vergunningaanvraag
 • Juli 2021 - November 2021: Technisch Ontwerp, Bouwvoorbereiding, Aanbesteding tot en met gunning
 • November 2021 - April 2022: contractvorming, woningfinanciering, levering grond. Door ontstane vertragingen ten gevolge van een het bouwkavel gelegen Vitens transport waterleiding zijn de voorbereidingen in deze periode opgeschoven. Tevens hebben we op verzoek van de gemeente een 2de nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd, hetgeen ook weer een paar maanden vertraging oplevert.
 • Mei-Juli 2022: Mid juni ontvingen we de nieuwe vergunning en eind juli werd deze onherroepelijk.
 • September-November 2022: Na de bouwvakantie periode kunnen we in september verder met de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden zoals een nieuwe bouwbegroting en het afronden van de verschillende overeenkomsten. Afronden bouwfinanciering e.d.
 • December 2022-April 2023: start feitelijke bouwvoorbereiding en de bouwperiode tot oplevering in circa 14 maanden.
 • Half februari 2023 passeren leveringsakten van de grond en de appartementsrechten aan de eerste zes leden/kopers.
 • 2 maart 2023 Ceremoniële start van de bouwwerkzaamheden. En nu de 2de helft van maart is de parkeerkelder uitgegraven en wordt de bekisting gemaakt.
 • April-Juli 2023: de twee laatste woningen zijn verkocht
 • Oplevering nader te bepalen, naar verwachting in juli-augustus van het 3de kwartaal 2024

Geïnteresseerd? Van alle acht woningen zijn op dit moment (half mei 2023)  de appartementsrechten verkocht aan de 8 deelnemers.

Wanneer alle appartementen zijn toebedeeld, dan kan het altijd in een CPO project gebeuren dat een deelnemer afhaakt. Ook in ons project blijkt dit realiteit te zijn. Vanaf mei 2023 hanteren we een reservelijst voor geïnteresseerde aspirant kopers op volgorde van binnenkomst, zodat we in een voorkomende situatie contact met u zullen opnemen of u nog interesse heeft om een te verkopen woning over te nemen uit dit project.

Ik wil me aanmelden voor nadere informatie.