Inrichtingsplan

Op 3 december 2019 heeft het college van B&W het plan voor de inrichting van de openbare ruimte in Land van Matena vastgesteld.

Opmerking bij de plankaart:

De definitieve plek van lantaarnpalen, bomen en parkeervakken kan pas bepaald worden als de situering van de inritten van de kavels ter plaatse bekend is. Voor fase 1 (het westelijke deel) en het entreegebied is dat inmiddels het geval. De locaties voor bomen en lantaarnpalen in fase 2 (het oostelijke deel) zijn indicatief aangegeven omdat de situering van de inritten aldaar nog niet definitief vastligt.

Inrichtingsplan

Plankaart (groot)

 

Plankaart