Stand van Zaken – September-oktober 2022

Bouw appartementen Vondelstaete van start (Persbericht)

Amersfoort – Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouw van het appartementencomplex aan de Vondellaan in december a.s. aanvangen. Hiermee komt een einde aan lange periode van voorbereidingen en tegenslagen en wordt de nu nog lege plek op “de hoek Vondellaan / Utrechtseweg ingevuld.

Op 3 april 2020 berichtte de Gemeente: “Gemeente Amersfoort gunt toplocatie aan CPO Vondelstaete”. Nu, twee en een half jaar later kan de bouw van start. De toekomstige bewoners, verenigd in de CPO Vondelstaete, hebben de bouw vergund aan het Amersfoortse bouwbedrijf Van Bekkum. Zij verwachten in december te kunnen aanvangen met de grondwerkzaamheden en met een bouwtijd van 14 maanden het gebouw in het eerste kwartaal van 2024 op te leveren. Hieraan vooraf gingen nogal wat ontwikkelingen die het geduld van de toekomstige bewoners op de proef stelde. Zo bleek een omvangrijk waterleidingnetwerk onder de bouwkavel noodzaak tot ingrijpende wijziging van de goedgekeurde plannen, aanvragen van nieuwe vergunningen en daarmee uitstel op uitstel.

Die noodgedwongen lange voorbereidingstijd heeft er wel toe geleid dat bij de bouw nog beter kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing. De appartementen zijn zeer goed geïsoleerd (beter dan het nieuwe bouwvoorschrift aangeeft). Voor de vloerverwarming wordt gebruik gemaakt van aardwarmte door middel van een gesloten bodem energiesysteem. In de zomer kan dit tevens gebruikt worden voor koeling van de woningen. Het gebouw is niet aangesloten op het gas. Bovendien komen op het dak zonnepanelen. De energiekosten zullen minimaal zijn; het gebouw is bijna energie neutraal. Niet onbelangrijk in tijden van hoge energiekosten!