Stand van zaken – Juli/Aug. 2023

In de maand juli vorderde bouw gestaag, onderbroken door een aantal weken vanwege de bouwvak. De week van 14 augustus  is het bouwbedrijf begonnen met de opbouw van de 1ste verdieping en de voorbereiding van de 2de verdiepingsvloer. Op 26 augustus hebben de leden o.l.v. onze directievoerder een bezoek gebracht aan de bouwplaats. Hieronder een korte foto reportage van het bezoek.

bezoek aan de bouwplaats (26 aug. '23)
bezoek aan de bouwplaats (26 aug. ’23)

Stand van Zaken – Juni 2023

De bouw van het appartementen gebouw vordert gestaag, mede dankzij het prachtige weer van de afgelopen maand. In deze periode zijn o.a. de muren opgetrokken van de begane grond verdieping en zijn de leidingen gelegd voor de aan- en afvoer van water en elektra. In de laatste week van juni zijn de vier WKO bronnen geboord voor het gesloten energiesysteem. Op de foto is een van de WKO bronnen te zien.

1ste deel aanleg WKO gesloten energiesysteem (29 juni '23)
1ste deel aanleg WKO gesloten energiesysteem (29 juni ’23)

Hieronder een overzicht vanuit diverse gezichtspunten (foto’s Van Bekkum)

status overzicht op 30-6-2023

Stand van zaken – April/Mei 2023

Update 16-5-23: Sinds 12 mei j.l. is ook van de laatste beschikbare woning de appartementsrechten verkocht.

Vorige maand is het bouwen begonnen met het uitgraven van de bouwput. Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder, zoals we kunnen zien op zgn. dia-sliders op de Home en Locatie webpagina vordert de bouw van de parkeerkelder gestaag.

In het bijgevoegde filmpje van 6 mei kunnen we zien, hoe ver we al zijn met het aanbrengen van de bekisting van de kelderwanden.

Inmiddels zijn alle kelderwanden gestort en (deels) uitgehard en is men nu bezig met het voorbereiden van de begane grond vloer. Ook wordt het buitengedeelte van de bouwput alvast gedeeltelijk opgevuld met het uitgegraven zand. Deze week (20 mei) zijn de voorbereidingen gestart voor het storten van de begane grond vloer. Dat staat gepland in de week van 9 juni .a.s.

 

Stand van Zaken – Maart 2023

Afgelopen donderdag 2 maart heeft het CPO bestuur met de toekomstige bewoners en genodigden zoals vertegenwoordigers van de gemeente, de architecten, onze directievoerder, het bouwbedrijf Van Bekkum en de financiële adviseurs van Profin (onze buren) de ceremoniële start van de bouwwerkzaamheden gevierd. Hieronder enkele foto’s van de gezellige bijeenkomst. Een vollediger foto rapportage ziet u op de home webpagina.

De spade in de rond door de CPO voorzitter
Toasten op een succesvol en geslaagd bouwtraject

 

 

Vandaag 20 maart wordt de bouwplaats ingericht. Het graven voor de bouwput kan beginnen! En dat gaat snel.

Inrichting bouwplaats (20-3-23)
Inrichting bouwplaats (20-3-23)
Het maken van de bekisting (28 maart 2023)

Vandaag, 29 maart, wordt er beton gestort voor de poeren als onderdeel van de fundering.

Het eerste beton voor de poeren als onderdeel van de fundering (29 maart 2023)

En inmiddels is de Vereniging van Eigenaren opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stand van zaken – Februari 2023

Begin februari nog de laatste punten aangepast in de splitsingsakte, het ondertekenen van het laatste hypotheek voorstel en een afspraak met de notaris voor uitleg van de proces van het passeren van aktes , gevolgd door het tekenen van de volmachten. Het passeren van de aktes is gepland de komende week vrijdag. Inmiddels is het bouwbedrijf gestart met het verder inrichten van het bouwterrein (foto 9 februari ’23).

Inrichten bouwterrein
Het inrichten van het bouwterrein.

Vandaag 17-2-23 is het een heugelijke dag: vanochtend de koopovereenkomst met de kopers van de begane grond woning getekend en vanmiddag zijn bij de notaris VPVA de nodige aktes gepasseerd, zodat we nu eigenaar zijn van de grond en nu werkelijk kunnen gaan bouwen. Echter de woning op de 1ste verdieping West is nog beschikbaar. Een voorbeeld indelingstekening kan worden opgeroepen door op de volgende link te klikken. Het betreft dus de eerste verdieping, gelegen aan de Westzijde van het gebouw en uitkijkend naar de Utrechtseweg.

Afgelopen week, dinsdag 28 februari, is het bouwkavel met de gemeente ingemeten. En op donderdag 2 maart is een bijeenkomst gepland om de echte start van de bouw eindelijk symbolisch te vieren met de eerste spade in de grond……

Nieuwsbrief voor (oud) belangstellenden – januari 2023

In de week van zes januari hebben we alle (oud) belangstellenden een nieuwsbrief toegestuurd. Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

En inmiddels een paar weken verder, vandaag 16-1 op zoek naar de waterleiding t.b.v. de bouw, er moet wel voorzichtig worden gegraven.

Op zoek naar water t.b.v. de bouw
graven naar de wateraansluiting t.b.v. de bouw

De overige weken van januari gingen voorbij en werden besteed aan het afronden van de hypotheken, splitsingsakte en akte van levering. Ook werden bezoeken gebracht aan de installateurs(s) en toeleveringsbedrijven voor het sanitair, badkamerinrichting en keukens.

Stand van zaken – december 2022

Het waren drukke weken zo voor de feestdagen. Na het tekenen van de verschillende overeenkomsten door de leden, nu dus kopers, was het wachten op onder meer de technische, juridische en financiële toets door het bouwgarantie instituut Woningborg. Gelukkig ontvingen we het Woningborg certificaat afgelopen maandag de 19de in onze e-mail. Het wachten is nu op het tekenen van de verschillende hypotheken zodat z.s.m. de juridische levering van de grond bij de projectnotaris kan plaatsvinden. Daarvoor heeft eind november een planningsgesprek met de notaris plaatsgehad. Deze week zijn we ook gestart met de individuele kopersgesprekken over de inrichting en afbouw aspecten met het bouwbedrijf Van Bekkum. In januari gevolgd door gesprekken met de e-installateur over het elektra-/verlichtingsplan. Hopelijk komt er nu schot in en kunnen we voortvarend verder.

Stand van zaken – oktober-november 2022

Eind oktober werden belangrijke mijlpalen gehaald. Zo werd er overeenstemming bereikt met het Bouwbedrijf Van Bekkum over de vaste aanneemsom en de start van de bouwwerkzaamheden begin december 2022. Op de foto tijd voor ontspanning na een constructief gesprek.

En op maandag 31 oktober werd op het Stadhuis de koopovereenkomst van de grond met de gemeente ondertekend.

En er valt nog het nodige te organiseren, zoals de verschillende koopovereenkomsten met de deelnemers, de eventuele hypotheken. En binnenkort de juridische levering van de grond aan de CPO. Eind november waren de zes koopovereenkomsten voor het appartementsrecht en de individuele aannemingsovereenkomsten getekend. Het wachten is nu o.m. op het tot stand komen van de financiering en het Woningborg certificaat.

 

 

 

Stand van Zaken – September-oktober 2022

Bouw appartementen Vondelstaete van start (Persbericht)

Amersfoort – Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouw van het appartementencomplex aan de Vondellaan in december a.s. aanvangen. Hiermee komt een einde aan lange periode van voorbereidingen en tegenslagen en wordt de nu nog lege plek op “de hoek Vondellaan / Utrechtseweg ingevuld.

Op 3 april 2020 berichtte de Gemeente: “Gemeente Amersfoort gunt toplocatie aan CPO Vondelstaete”. Nu, twee en een half jaar later kan de bouw van start. De toekomstige bewoners, verenigd in de CPO Vondelstaete, hebben de bouw vergund aan het Amersfoortse bouwbedrijf Van Bekkum. Zij verwachten in december te kunnen aanvangen met de grondwerkzaamheden en met een bouwtijd van 14 maanden het gebouw in het eerste kwartaal van 2024 op te leveren. Hieraan vooraf gingen nogal wat ontwikkelingen die het geduld van de toekomstige bewoners op de proef stelde. Zo bleek een omvangrijk waterleidingnetwerk onder de bouwkavel noodzaak tot ingrijpende wijziging van de goedgekeurde plannen, aanvragen van nieuwe vergunningen en daarmee uitstel op uitstel.

Die noodgedwongen lange voorbereidingstijd heeft er wel toe geleid dat bij de bouw nog beter kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing. De appartementen zijn zeer goed geïsoleerd (beter dan het nieuwe bouwvoorschrift aangeeft). Voor de vloerverwarming wordt gebruik gemaakt van aardwarmte door middel van een gesloten bodem energiesysteem. In de zomer kan dit tevens gebruikt worden voor koeling van de woningen. Het gebouw is niet aangesloten op het gas. Bovendien komen op het dak zonnepanelen. De energiekosten zullen minimaal zijn; het gebouw is bijna energie neutraal. Niet onbelangrijk in tijden van hoge energiekosten!

Stand van Zaken – Augustus 2022

In deze periode juli-augustus ligt ons CPO project door de bouwvak vakantie vrijwel stil. Daarnaast zijn ook een aantal van de deelnemers met vakantie. Na half augustus pakken we de projectwerkzaamheden weer in volle vaart op. Door de opgelopen vertraging t.g.v. de aangetroffen Vitens waterleiding op het bouwterrein en de gevolgen ervan voor de persoonlijke planning van de deelnemer van de begane grond woning, heeft deze deelnemer besloten de deelname in ons project te beëindigen en elders een woning te kopen. Hiermee is de begane grond woning voor een nieuwe deelnemer(s) beschikbaar gekomen. Elders op onze website kunt u zich als belangstellende aanmelden.