Stand van Zaken – Februari/Maart

In februari hebben we 2 nieuwe deelnemers verwelkomd in onze CPO vereniging. Op 23 februari is er een ledenvergadering gehouden met als belangrijkste punten de toelichting op het voorontwerp door de architect en de instelling van enkele werkgroepen. Ook is gestart met het selectietraject voor o.a. de installatie adviseur voor het maken van een duurzaam energie concept. Het op 25 januari bij de gemeente ingediende voorontwerp is afgelopen vrijdag 5 maart met de gemeentelijke vertegenwoordigers in een online meeting besproken en in grote lijnen goedgekeurd. De komende weken worden enkele belangrijke aspecten nog bilateraal met de gemeentelijke adviseurs nader uitgewerkt. E.e.a. houdt in dat we nu op volle kracht verder gaan met de uitwerking van het Definitieve Ontwerp. Verder wordt nu ook belangrijk om het duurzame energieplan verder uit te werken. Daarnaast staat ook de afronding van het selectietraject van het bouwbedrijf op de rol.