Januari – Stand van Zaken

Na de kerstvakantie ontvingen we over het 1ste voorontwerp een aantal vragen en opmerkingen van o.a. de stadsarchitect. Op 16 december hebben we een 2de concept versie van het voorontwerp met de gemeentelijke deskundigen besproken. Het aangepaste voorontwerp is op 25 januari opnieuw ingediend bij de gemeente, zie de webpagina Planopzet – Ontwerp. Begin januari hebben we als bestuur oriĆ«nterende gesprekken gevoerd met een drietal bouwbedrijven teneinde later in het project een definitieve onderbouwde keuze te kunnen maken. Daarnaast hebben we ten behoeve van het Definitieve Ontwerp de firma Snetselaar ingehuurd voor de constructeurswerkzaamheden en voor de bouwkosten beoordelingen en bouwkundige adviezen dhr Jos Hartman van Bouwformaat. En afgelopen week konden we 2 nieuwe deelnemers aan ons project verwelkomen. Hetgeen betekent dat nu alleen nog het begane grond appartement beschikbaar is.
In afwachting van de beoordeling door de gemeente starten we deze week ook met de voorbereidingen voor het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject.