December – Stand van zaken

Het laatste nieuwsbericht stamt alweer uit oktober. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Met name is er hard gewerkt aan het schets- en voorontwerp. Hiertoe zijn een aantal voortgangsgesprekken met de gemeente gevoerd over de architectuur van het gebouw en zijn een aantal zaken uitgezocht, zoals toegang tot de ondergrondse parkeergarage, een meer dynamische vormgeving van het gebouw, gesloten bodem energiesysteem. Mede op verzoek van de gemeente is nu gekozen voor een meer asymmetrisch ontwerp waarbij vanwege de duurzaamheidseisen en de daarvoor benodigde PV(T) dakpanelen de schuine dakvorm is verlaten voor een meer platter dak. Dit ontwerp is afgelopen woensdag 16 december voorgelegd aan de gemeente, zie de webpagina Planopzet (link). Na de Kerstvakantie zal het voorontwerp verder worden aangepast zodat we hierover eind januari 2021 goedkeuring van de gemeente kunnen verkrijgen. Inmiddels zijn wij ons ook aan het  oriënteren op bouwfirma’s met wie we ons project willen realiseren. In januari 2021 starten we tevens met het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject. Parallel hieraan starten we de selectie van o.a. het bouwbedrijf om ons gebouw te bouwen.

De afgelopen weken hebben we ook gesproken met een 2-tal andere CPO besturen over hun ervaringen in hun bouwproject van een appartementengebouw. Van hun opgedane ervaringen kunnen we goed en nuttig gebruikmaken in ons project.