Stand van zaken – juni/juli

Deze tijdsperiode stond in het teken van een belangrijke bouwkundige verandering door het verplaatsen van de liftschacht en het toepassen van twee leidingen schachten naast de scheidingsmuur van de woningen.
Tevens zijn keuzes gemaakt voor de geveluitvoeringen en de raampartijen. De veranderingen zijn doorgenomen met de stadsarchitect. En is er verder gewerkt aan het energie concept. Begin juli werden we als deelnemers verrast doordat de brandweer niet akkoord ging met de voorgestelde brand vluchtwegen. Dit noodzaakt ons een voorstel uit te werken met aan de zuidzijde een spiltrap vluchtroute, hetgeen ten koste gaat van oppervlak van de loggia’s met een paar m2.
Daarnaast werd in afwachting van de formele goedkeuring van het Definitief Ontwerp door de gemeente, alvast de volgende Fase 6 Technisch Ontwerp opgestart. Hierin gaan we o.a.verder met de selectie van de aannemer (Bouwbedrijf) die ons project gaat bouwen.