Stand van zaken – augustus/september

Na de vakantieperiode heeft de architect halverwege augustus het Definitief Ontwerp afgerond en namens de CPO Vereniging de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast hebben we in het kader van het selectietraject de twee CPO projecten aan de Rubenslaan bezocht. Dat was zeer leerzaam bij de onze eigen keuze van de te gebruiken materialen en afwerking voor onze eigen basis appartementen. Inmiddels heeft een presentatie door de architect aan de Erfgoed & Welstandscommissie plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de entree van het gebouw en de stallingsgarage meer in één lijn zal worden gebracht.

In oktober vervolgen we het selectie traject van de twee overgebleven bouwbedrijven en hopen dit begin november af te kunnen ronden met een samenwerkings- en bouwteam overeenkomst. Dan kunnen ook de bouwvoorbereidingen verder in gang worden gezet. Tevens zal ook begin oktober een voortgangsgesprek met de gemeentelijke projectleider plaats vinden.
Op ons programma staat ook een aantal acties om de naaste omwonenden nader te informeren over onze bouwplannen naast publicaties op onze facebook pagina en andere wijk/buurt websites.