Stand van Zaken – Oktober-Januari 2022

In ons project vliegt de tijd snel voorbij, mede doordat er in veel tijd in gaat zitten en we er soms niet aan toekomen om de website bij te werken, zoals de afgelopen weken.

Wat is er de afgelopen periode gebeurt. Eind augustus is de omgevingsvergunning bij het vergunningenloket ingediend. Al redelijk snel werd gemeld dat de gemeente hiervoor nog een extra zes weken voor nodig had en we voor 7 december 2021 een besluit konden verwachten. In die periode zijn door het bestuur en de architect succesvolle presentaties en gesprekken gevoerd met de Erfgoed en Welstandscommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de architectuur van het gebouw. InĀ  deze periode is ook een informatiefolder bij de omwonenden van het kavel huis aan huis verspreid. Gelijkertijd zijn ook selectie gesprekken gevoerd met de twee beoogde bouwbedrijven. Inmiddels is onze keuze gemaakt en is het bestuur in gesprek met het beoogde bouwbedrijf om te komen tot een samenwerkings- & bouwteamovereenkomst en tot de juiste elementenbegroting i.s.w. met de architect en de bouwkostenadviseur.

In de kerstperiode bleek er twijfel te zijn over de juiste plaats waar een hoofdwaterleiding loopt over het (bouw)terrein en welke dit invloed dit zou hebben over de plaats waar de ondergrondse parkeergarage is gesitueerd. Daartoe zijn nu graafwerkzaamheden verricht, zie foto.

In dit nieuwe jaar hopen we in januari met de gemeente de koopovereenkomst voor de grond af te ronden en de koopovereenkomst met de deelnemers voor de appartementsrechten. De komende maanden dient er nog veel te gebeuren voordat we met de bouw kunnen beginnen begin mei.