Stand van zaken – februari-april 2022

In de maand januari en februari is met het bouwbedrijf Van Bekkum te Amersfoort een aantal gesprekken gevoerd om te komen tot samenwerkings- en bouwteamovereenkomst. Deze overeenkomst is in maart ondertekend door de beide partijen. Tevens zijn gesprekken gevoerd door het bouwteam met de diverse onderleveranciers over de uitwerking van het bouwplan en de hieraan verbonden realisatiekosten. Daarnaast zijn met de gemeente en Vitens gesprekken gevoerd om uit de ontstane impasse vanwege de te dicht bij ons bouwkavel gelegen water transportleidingen te komen, zodat we duidelijkheid hebben over mogelijke risico’s en gevolgen.
Nu in mei ziet er naar uit dat we snel verder kunnen met de bouwfase.

Daarnaast zijn we druk bezig met de concept splitsingsakte, de koopovereenkomst(en) voor de appartementsrechten, enz.
Door de ontstane vertragingen en om persoonlijke redenen heeft een deelnemer moeten besluiten om hun deelname te beƫindigen. Het bestuur heeft besloten om deze woning op de eerste verdieping op te splitsen in twee woningen, vergelijkbaar met de woningen op de 2de en 3de verdieping. Er dus een nieuwe mogelijkheid voor twee nieuwe kandidaat deelnemers om zich aan te melden. Update: Op dit moment (12-6-2022) is alleen de woning aan de westzijde nog beschikbaar.