Stand van zaken – mei-juni 2022

In de afgelopen weken is er constructief overleg gevoerd met de gemeente over de Vitens transport waterleiding problematiek en is de gemeente bereid gevonden om voor de ondergrondse stallingsgarage akkoord te gaan met 10 parkeerplaatsen. Te zijner tijd zullen er 2 bezoekersplaatsen in het openbare gebied komen. Ook het het bestuur besloten om na het vertrek van de deelnemers van de eerste verdieping terug te gaan naar twee woningen voor deze verdieping. Inmiddels is voor de woning aan de Oostzijde een nieuwe deelnemer gevonden. En na veel vijven en zessen is er dan toch deze week een nieuwe omgevingsvergunning en kunnen we nu snel door met het project, onder meer met opstellen van de nieuwe aannemingsbegroting, de verschillende overeenkomsten, enz. Met de stijgende kosten wordt het nog een warme zomer.